Prelucrarea datelor cu caracter personal

Enjoy

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Date generale

Imperial Hotel Management S.R.L. [în continuare IHM], cu sediul social în Târgu Secuiesc, P-ța Gábor Áron nr. 4, biroul nr. 1, et. 1, jud. Covasna, CIF RO5129376, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J14/32/2007, în calitate de operator de date vă informăm prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal  în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor [“GDPR”] și dreptul intern în vigoare.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

IHM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin site sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră (sau partenerul IHM a cărui persoană de contact sunteți) și IHM, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc., temeiul prelucrării datelor dumneavoastră are la bază executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (sau partenerul IHM a cărui persoană de contact sunteți) sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și IHM.

IHM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în calitate de candidat în contextul aplicării pentru un loc de muncă în cadrul IHM prin intermediul site-ului sau prin orice alt mod, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon, experiență precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să ni le furnizați în scopul desfășurării activităților specifice de recrutare. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea societății noastre de a vă avea în vedere în procesul de recrutare.

IHM prelucrează datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi incumbă în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor privind accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, cele în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea IHM de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile.

De asemena, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale (prin e-mail, sms) privind produsele și serviciile oferite de IHM. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Totodată, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site, temeiul în acest caz fiind interesul legitim al IHM.

Cookies

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișierele cookies

Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Durata prelucrării datelor

IHM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client (sau persoană de contact a unui client), vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale societății, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina IHM.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, IHM va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de IHM pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, IHM poate dezvălui datele dumneavoastră către partenerii IHM, către societățile afiliate, către terțe persoane sau entități care sprijină IHM în oferirea de servicii (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către IHM; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul ei; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți: în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens; persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră; în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială: în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legătură cu pagina de internet la care vă abonați, putem dezvălui datele dumneavoastră posibilului cumpărător al respectivelor activități comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura că respectiva activitate continuă și în cazul în care IHM (sau o parte substanțială din bunurile sale) este achiziționată de un terț, situație în care datele personale deținute de IHM vor constitui unul dintre activele transferate; în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale; pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța IHM, a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către IHM pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea datelor inexacte sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. De asemena, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarele date de contact: adresa de corespondență: Târgu Secuiesc, P-ța Gábor Áron nr. 4, biroul nr. 1, et. 1, jud. Covasna; adresă de e-mail: [email protected]

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul IHM, având următoarele date de contact: adresa de corespondență: Târgu Secuiesc, P-ța Gábor Áron nr. 4, biroul nr. 1, et. 1, jud. Covasna; adresa de e-mail: [email protected]

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare care poate fi accesată pe site.